Što Je Sap Sd?

Što je SAP SD? Uvod u SAP modul prodaje i distribucije

Što je SAP SD? SAP prodaja i distribucija (SD) važan je modul SAP ERP -a koji se sastoji od poslovnih procesa potrebnih za prodaju, otpremu, fakturiranje proizvoda. Modul je čvrsto integriran