Što Je Cyber Kriminal?

Što je cyber kriminal? Vrste, alati, primjeri

Što je cyber kriminal? Kibernetički kriminal definiran je kao protupravna radnja protiv bilo koje osobe koja koristi računalo, njegove sustave i njegove online ili offline aplikacije. To se događa kada se koristi informacijska tehnologija