Korisnik Definiran

Kako stvoriti korisnički definiranu iznimku u Javi

Korisnički definirana iznimka ili prilagođena iznimka stvara vašu vlastitu klasu iznimke i baca tu iznimku pomoću ključne riječi 'throw'. U ovom vodiču naučite kako stvoriti korisnički definiranu iznimku u Javi s primjerima.