Dokument Update ()

Dokument MongoDB Update () s primjerom

MongoDB nudi naredbu update () za ažuriranje dokumenata zbirke. Da biste ažurirali samo dokumente koje želite ažurirati, možete dodati kriterij izjavi o ažuriranju tako da to čine samo odabrani