Tcp Vs Udp

TCP vs UDP: Koja je razlika?

Što je TCP? TCP/IP pomaže vam da odredite kako bi posebno računalo trebalo biti spojeno na internet i kako možete prenositi podatke između njih. Pomaže vam u stvaranju virtualne mreže pri množenju