Talend Intervju Pitanja I Odgovori

Top 30 pitanja i odgovori za intervju za Talend

1) Što je Talend? Talend je alat za integraciju i upravljanje podacima. Omogućuje korisnicima pretvaranje, spajanje i ažuriranje podataka u različitim područjima njihovog poslovanja. 2) Na kojem je jeziku Talend napisan? Talend a