Niz Završava Metodom ()

Metoda stringWith () u Javi s Primjerom

Što je String metoda 'završava s'? Java metoda ENDWith koristi se za provjeru završava li niz s podnizom koji je odredio korisnik ili ne. Na temelju ove usporedbe vratit će se boolean True ili F