Stabilizacija I Lematizacija

Određivanje i lematizacija u Python NLTK -u s primjerima

Što je Stemming? Zabijanje je vrsta normalizacije riječi. Normalizacija je tehnika u kojoj se skup riječi u rečenici pretvara u niz kako bi se skratilo njeno traženje. Riječi koje ha