Soapui Alternative

19 najboljih alternativa SoapUI (slični alati poput SoapUI) 2021

SoapUI široko je popularan alat za testiranje API -ja. Omogućuje vam testiranje REST i SOAP protokola. Omogućuje besprijekornu integraciju i ponovnu upotrebu skripti. Međutim, ispitivanje opterećenja i tijeka rada je različito