Soa Protiv Mikroservisa

SOA vs mikroservisi: Ključne razlike objašnjene primjerima

Što je SOA? SOA je arhitektonski uzorak u dizajnu računalnog softvera. U ovoj vrsti aplikacije komponente pružaju usluge drugim komponentama putem komunikacijskog protokola, obično preko n