Rukovanje Iznimkama Selena

Rukovanje iznimkama selena (popis uobičajenih iznimaka)

Što je iznimka? Izuzetak je pogreška koja se događa u vrijeme izvođenja programa. Međutim, tijekom izvođenja programa, programski jezici generiraju iznimku koju treba obraditi