Selenijski C# Webdriver

Selenium C# Webdriver Vodič: Primjer NUnit

U ovom vodiču raspravljat ćemo o radu sa Seleniumom u C# zajedno s Visual Studio IDE -om. NUnit je okvir za testiranje jedinica koji podržava Visual Studio i Selenium WebDriver