Napomena O Sap Oss -U

Što je OSS Notes? SAP SNOTE Vodič

SAP često objavljuje bilješke o internetskoj podršci SAP -a (OSS) koje mogu sadržavati ispravke programskih pogrešaka, razvoj programa ili poboljšanja, ili druga različita ažuriranja.