Usmjeravanje S Parametrima

AngularJS usmjeravanje s parametrima: Primjer aplikacije za jednu stranicu

Prije nego počnemo s usmjeravanjem, samo kratki pregled aplikacija za jednu stranicu. Aplikacije s jednom stranicom ili (SPA) web su aplikacije koje učitavaju jednu HTML stranicu i dinamički se ažuriraju