Api Roboti

Klasa robota u Selenium Webdriveru

Klasa robota u AWT paketu koristi se za generiranje događaja tipkovnice/miša za interakciju s prozorima OS -a i izvornim aplikacijama.