React Vs Angular

Reagirajte vs Angular: 10 najvažnijih razlika koje morate znati!

Što je React JS? React je Javascript biblioteka koju je razvio Facebook koja vam omogućuje izradu komponenti korisničkog sučelja. Olakšava stvaranje interaktivnih korisničkih sučelja. Također olakšava kôd