Python Unit Testing

PyUnit Tutorial: Python Unit Testing Framework (s primjerom)

Jedinično testiranje u Pythonu provodi se radi identifikacije grešaka u ranoj fazi razvoja aplikacije kada se greške rjeđe pojavljuju i jeftinije ih je popraviti. Jedinični test je skriptirani test razine koda desi