Broj Popisa Pythona ()

Python List count () s EXAMPLES

Python count Count () je ugrađena funkcija u Pythonu. Vratit će ukupan broj danog elementa na popisu. Funkcija count () koristi se za brojanje elemenata na popisu kao i niza. U