Dodavanje Rječnika Python ' `title` =' Python Rječnik Append: Kako Dodati Par Ključ/vrijednost

Dodavanje rječnika Python: Kako dodati par ključ/vrijednost

Rječnik je jedan od važnih tipova podataka dostupnih u Pythonu. Podaci u rječniku pohranjeni su kao par ključ/vrijednost. Odvojeno je dvotočkom (:), a par ključ/vrijednost odijeljen je zarezom (,