Python Klasa I Objekti

Python OOP -ovi: klasa, objekt, nasljeđivanje i konstruktor s primjerom

Saznajte kako definirati klase i objekte u pythonu. Također naučite napredne Python OOP koncepte poput nasljeđivanja i konstruktora s primjerom.