Životni Ciklus Upravljanja Projektima

Faze životnog ciklusa upravljanja projektima: koje su faze?

Životni ciklus upravljanja projektom sastoji se od 4 faze:- Pokretanje, planiranje, izvršenje i zatvaranje. Ovdje detaljno saznajte o njima