Postupci

VBScript funkcije i postupci s primjerom

VBScript postupci uglavnom se koriste za organizaciju koda i ponovnu uporabu. Do sada smo koristili jednostavne primjere jer je ovdje svrha učenje VBScripta.