Algoritam Prioritetnog Planiranja

Algoritam prioritetnog rasporeda: Preventivni, nepreventivni PRIMJER

Što je prioritetno zakazivanje? Prioritetno raspoređivanje je metoda planiranja procesa koja se temelji na prioritetu. U ovom algoritmu raspoređivač odabire zadatke za rad prema prioritetu. Proc