Php Ajax

PHP Ajax vodič s primjerom

AJAX je kratica za Asinhroni JavaScript i XML. To je tehnologija koja smanjuje interakcije između poslužitelja i klijenta. To čini ažuriranjem samo dijela web stranice, a ne cijele stranice.