Parametrizacija

Opskrbljivač podacima i TestNG XML: Parametrizacija u selenu (primjer)

Postoje dva načina na koja možemo postići parametrizaciju u TestNG -u 1. Uz pomoć napomene o parametrima i TestNG XML datoteke. 2. Uz pomoć bilješke DataProvider.