Paralelno Ispitivanje

Što je paralelno ispitivanje? Definicija, pristup, primjer

Paralelno testiranje definirano je kao vrsta testiranja softvera, koja istodobno provjerava više aplikacija ili podkomponenti jedne aplikacije kako bi se smanjilo vrijeme testiranja.