Pregled Sap Mm Modula

SAP MM modul: Što je, Tijek procesa upravljanja materijalima

Modul za upravljanje materijalima u SAP-u sastoji se od nekoliko komponenti i podkomponenti. Najistaknutiji i široko korišteni su glavni podaci, nabava i inventar. Sve ove komponente imaju svoje