Operator, Prioritet, Konstante

VBScript operatori: logička (I, ILI) aritmetička, primjer usporedbe

Do sada ste svjesno ili nesvjesno već koristili operatore. Razmišljate li kada ste koristili operatore? Bilo je to kad ste dodali oznake na engleskom i matematici, a također i kada smo spojili nizove u uzorku koda #2.