Numpy.linspace () & Numpy.logspace ()

numpy.linspace () i numpy.logspace () u Pythonu s Primjerom

Linspace Linspace daje ravnomjerno raspoređene uzorke. Sintaksa: numpy.linspace (start, stop, num, endpoint) Ovdje, Start: Početna vrijednost niza Stop: Krajnja vrijednost sekvenceNum: Broj uzoraka za ge