Node.js Testiranje S Jasminom

Node.js Vodič za testiranje jedinica s Jasminom

Node.js Unit Testing Jasmine Framework: U ovom ćete vodiču naučiti kako instalirati jasmin-node modul za testiranje Node.js aplikacija