Nagios Tutorial

Nagios Tutorial za početnike: što je, instalacija, arhitektura

Nagios, sada poznat kao Nagios Core, besplatna je računalno-programska aplikacija otvorenog koda koja nadzire sustave, mreže i infrastrukturu. Nagios nudi usluge praćenja i upozorenja za poslužitelje