Višestruko Nitanje U Pythonu

Primjer višenamjenskog niza u Pythonu s Global Interpreter Lock (GIL)

Programski jezik Python omogućuje vam korištenje višeprocesorske ili višenavojne struje. U ovom ćete vodiču naučiti kako pisati višeslojne aplikacije u Pythonu. Što je nit? Nit je a