Mongodb Vs Mysql

MongoDB vs. MySQL: Koja je razlika?

Što je MongoDB? MongoDB je NoSQL baza podataka orijentirana na dokumente koja se koristi za pohranu podataka velike količine. MongoDB je baza podataka koja je izašla na vidjelo sredinom 2000-ih. Spada u kategoriju NoSQ