Maven Tutorial

Što je Maven? Okvir projekta | Upotreba | Vodič za arhitekturu

Što je Maven? Maven je alat za automatizaciju i upravljanje koji je razvila Apache Software Foundation. Prvotno je objavljen 13. srpnja 2004. Na jidišu značenje Maven je 'akumulator o