Maven & Jenkins

Maven & Jenkins integracija sa selenom: potpuni vodič

Što je Jenkins? Jenkins je vodeći otvoreni izvorni alat za kontinuiranu integraciju koji je razvio Hudson laboratorij. To je više platformi i može se koristiti u Windows, Linux, Mac OS i Solaris okruženjima. Jenkin