Kotlin Protiv Jave

Kotlin vs Java: Koja je razlika?

Što je Kotlin? Kotlin je programski jezik otvorenog koda koji može raditi na Java Virtual Machine (JVM). Jezik se može izvoditi na brojnim platformama. To je jezik koji kombinira Object Oriented Pro