Istqb Certifikat

ISTQB certifikat: Potpuni ispitni materijal sa Mock testom

ISTQB znači Međunarodni odbor za kvalifikacije za testiranje softvera. Nudi međunarodno priznate certifikate nazvane ISTQB Certified Tester