Uvod U Matične Podatke

Uvod u matične podatke u SAP -u

Što su glavni podaci? Glavni podaci u SAP -u koriste se kao baza za bilo koju transakciju. Ako proizvodite, prenosite zalihe, prodajete, kupujete, vršite fizički inventar, koje god bile vaše aktivnosti,