Uvod U Osnove U Sap -U

Što je SAP BASIS? Cjeloviti vodič

Pregled i uvođenje soka. Puni oblik OSNOVE je 'Integrirano rješenje za poslovne aplikacije'. Temelj je skup programa i alata koji djeluju kao sučelje s bazom podataka, operativnim sustavom, komunikacijskim protokolima i poslovnim aplikacijama