Algoritam Sortiranja Umetanja

Algoritam sortiranja umetanja u Java programu s primjerom

Sortiranje umetanjem jednostavan je algoritam za sortiranje prikladan za male skupove podataka. Tijekom svake iteracije, algoritam uklanja element iz niza Uspoređuje ga s najvećom vrijednošću u nizu Premješta