Kako Koristiti Petlje

ZA, Dok i Do Dok LOOP u JavaScript -u (s primjerom)

Petlje su korisne kada morate ponavljati iste retke koda, određeni broj puta ili sve dok je određeni uvjet istinit. Pretpostavimo da želite upisati 'Hello'