Općeniti Linearni Model U R

GLM u R: Generalizirani linearni model s primjerom

Što je logistička regresija? Logistička regresija koristi se za predviđanje klase, tj. Vjerojatnosti. Logistička regresija može točno predvidjeti binarni ishod. Zamislite da želite predvidjeti hoće li loa