Funkcije U Jeziku C.

Funkcije u C programiranju s primjerima: rekurzivno, umetnuto

Što je funkcija? Funkcija u programiranju je blok koda za višekratnu uporabu koji olakšava testiranje programa, razumijevanje i može se lako mijenjati bez mijenjanja pozivaćeg programa. Funkcije za