Firefox Profil

Kako stvoriti Firefox profil u Selenium WebDriveru

Firefox profil možete prilagoditi prema zahtjevima automatizacije Selenium. Također, Firefox ili bilo koji drugi preglednik upravlja postavkama SSL certifikata