Er Dijagram U Dbms -U

ER dijagram: Model dijagrama odnosa entiteta | Primjer DBMS -a

Što je ER model? ER ili (Entitetski relacijski model) je dijagram konceptualnog modela podataka na visokoj razini. Model odnosa entiteta temelji se na pojmu entiteta u stvarnom svijetu i odnosu između njih