Dinamički Sql U Pl/sql

Oracle PL/SQL Dynamic SQL Tutorial: Izvršite neposredni & DBMS_SQL

U ovom vodiču za Oracle Dynamic SQL upite naučit ćemo Native Dynamic SQL - NDS (Execute Immediate) & DBMS_SQL s primjerima.