Distribuirano Testiranje

Jmeter distribuirano (daljinsko) testiranje: konfiguracija glavnog podređenog uređaja

Distribuirano testiranje je vrsta ispitivanja koja koristi više sustava za izvođenje stres testiranja. Distribuirano testiranje primjenjuje se za testiranje web stranica i poslužiteljskih aplikacija kada rade s više klijenata istovremeno.