Opisno Programiranje

Opisno programiranje u QTP/UFT: dinamičko i statičko

Ovaj vodič pokazuje kako se koristi opisno programiranje u vašim QTP skriptama i njegova dva tipa, tj. Statički i dinamički