Datum U Javi

Java datum i vrijeme: SimpleDateFormat, trenutni datum i usporedba

Java nudi klasu Date pod paketom java.util. Paket nudi nekoliko metoda za poigravanje s datumom