Izradite Informacijski Zapis O Kupnji

ME11: Kako stvoriti zapis o kupnji u SAP -u

Podaci o kupnji Zapisi o kupnji Podaci o kupnji su informacije o uvjetima za kupnju određenog materijala od dobavljača. Održavaju se u kombinaciji dobavljač/materijal i mogu sadržavati podatke za pr